Επιστροφές εισιτηρίων δε γίνονται δεκτές. Το εισιτήριο ισχύει αποκλειστικά και μόνο για την ημερομηνία, παράσταση και θέση για την οποία εκδόθηκε. Δεν ανταλλάσεται με άλλο εισιτήριο άλλης ημερομηνίας της ίδιας παράστασης και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη προσέλευσης του κατόχου στην καθορισμένη παράσταση για λόγους που οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα (ενδεικτικά λόγω μεταμέλειας του, καθυστέρησης λόγω κυκλοφοριακού, λόγω προγραμματισμένης και ανακοινωθείσας απεργίας μέσου μαζικής μεταφοράς κλπ.). Δεν επιστρέφεται στον κάτοχο του εισιτηρίου τυχόν διαφορά της αξίας του εισιτηρίου σε περίπτωση αλλαγής θέσης του λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης στο χώρο της παράστασης.Οι ταξιθέτες και το προσωπικό ασφαλείας βρίσκονται στο χώρο του θεάτρου με σκοπό την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, καθώς και την ομαλή διεξαγωγή της παράστασης.